Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
бакалавриат
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
аспирантура
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
докторат/профессура
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
очная форма
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
заочная форма
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
онлайн обучение
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
семестр
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
академический год
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Какие ограничения на работу для студентов?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Каковы требования для поступления в университет?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Курс включает в себя период стажировки?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Каковы требования знания [язык] языка?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Какова система_____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
кредитов
Arviointitapa
arvosana
оценок
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Каков стиль преподавания?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Там есть___________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
лекции
Kurssin tyyppi
seminaareja
семинары
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
учебные материалы
Kurssin tyyppi
konferensseja
конференции
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
Когда проходят экзамены?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
В университете есть спортивный центр?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
У вас есть детальное описание курса?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Вы организовываете экскурсии?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Какие программы вы предлагаете?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
плата за обучение
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
расходы на жизнь
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
уход за ребенком
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Какие виды стипендий доступны?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen