Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
bakalářské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
postgraduální studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
doktorské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
prezenční studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
kombinované studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
celý akademický rok
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Musím jako výměnný student platit školné?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Jaký je ____________ systém?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
kredity
Arviointitapa
arvosana
známkování
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Jsou tam _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
přednášky
Kurssin tyyppi
seminaareja
semináře
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
konsultace
Kurssin tyyppi
konferensseja
konference
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
Kdy jsou zkoušky?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Pořádáte exkurze?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
školné
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
životní náklady
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
péče o dítě
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen