Saksaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
Grundkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
Aufbaukurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
Doktorandenkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
Vollzeitkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
Teilzeitkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
Onlinekurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
ein Semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
ein Studienjahr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Wie funktioniert das__________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
Kreditsystem
Arviointitapa
arvosana
Benotungssystem
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Gibt es_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
Vorlesungen
Kurssin tyyppi
seminaareja
Seminare
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
Tutorien
Kurssin tyyppi
konferensseja
Konferenzen
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
Wann finden die Prüfungen statt?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Welche Programme bieten Sie an?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
Studiengebühren
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
Lebenshaltungskosten
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
Kinderbetreuung
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Welche Stipendien gibt es?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen