Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
kandidatkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
avancerad kurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
doktorandkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
fulltidskurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
deltidskurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
onlinekurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
en termin
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
ett läsår
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Garanterar universitetet boende?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Vilka är språkkraven?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Hur fungerar _______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
poängsystemet
Arviointitapa
arvosana
betygssättningen
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Hur är undervisningen?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Finns det _______?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
föreläsningar
Kurssin tyyppi
seminaareja
seminarier
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
handledning
Kurssin tyyppi
konferensseja
konferenser
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
När är tentaperioderna?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Arrangerar skolan också utflykter?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vilka program erbjuds?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
skolavgifter
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
mina levnadskostnader
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
barnomsorg
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vilka typer av stipendier finns det?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen