Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
studia licencjackie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
studia magisterskie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
studia doktoranckie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
studia dzienne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
studia zaoczne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
studia przez internet
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
cały rok akademicki
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Jak działa system ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
punktowy
Arviointitapa
arvosana
oceniania
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
wykłady
Kurssin tyyppi
seminaareja
ćwiczenia/seminaria
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
konsultacje
Kurssin tyyppi
konferensseja
konferencje
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Jak liczne są grupy?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen