Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
我想要进入大学学习。
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
我想要申请______________课程。
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
本科生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
研究生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
博士生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
全日制
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
非全日
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
网上课程
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
我想要在这所大学学习___________。
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
一学期
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
一学年
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
请问学生工作有什么限制?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
我需要提供材料原件还是复印件?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
请问该所大学的入学要求是什么?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
请问大学能保证我的住宿吗?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
课程内容涵盖实习吗?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
对【语言】的要求是什么?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
学分制
Arviointitapa
arvosana
打分制
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
这里的教学风格是什么样的?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
这里有_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
讲座
Kurssin tyyppi
seminaareja
研讨会
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
个别辅导
Kurssin tyyppi
konferensseja
会议
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
暑期学校提供哪些课程呢?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
考试何时举行?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
大学里有体育馆吗?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
我如何加入学生组织?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
我在这里可以学习什么语言?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
有没有水平测试来评估我的水平?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
您有课程的详细介绍吗?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
一个班级里最多有多少个学生?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
贵校都有哪些设施?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
请问你们安排郊游吗?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
你们提供哪些项目呢?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
我想了解关于助学金的信息。
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
有哪些组织可以资助我的学习?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
我需要 ____________的财政补贴。
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
学费
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
生活费用
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
儿童托管
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
请问有哪些奖学金?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen