Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Vorrei iscrivermi all'università.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
di laurea triennale
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
di laurea magistrale
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
di dottorato
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
a tempo pieno
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
part-time
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
un anno accademico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Come funziona il sistema di __________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
crediti
Arviointitapa
arvosana
valutazione
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Ci sono _______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
lezioni frontali
Kurssin tyyppi
seminaareja
seminari
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
esercitazioni
Kurssin tyyppi
konferensseja
conferenze
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
Quando si svolgono gli esami?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
C'è un centro sportivo universitario?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Qual è il costo della vita a [città]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Organizzate delle escursioni?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Che programmi offrite?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
le tasse universitarie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
le spese di sostentamento
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
i servizi per l'infanzia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen