Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
een bacheloropleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
een postgraduaat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
een doctoraat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
een voltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
een deeltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
een online cursus
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
een semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
een academisch jaar
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
creditsysteem
Arviointitapa
arvosana
beoordelingssysteem
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Zijn er _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
lezingen
Kurssin tyyppi
seminaareja
seminars
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
tutorials
Kurssin tyyppi
konferensseja
conferenties
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
Wanneer worden de examens gehouden?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Organiseren jullie ook excursies?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Welke programma's bieden jullie aan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
inschrijvingsgeld
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
kosten voor levensonderhoud
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
kinderopvang
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen