Hindiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
Arviointitapa
arvosana
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
Kurssin tyyppi
seminaareja
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
konferensseja
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen