Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
Me quiero matricular _______________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
en un grado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
en un posgrado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
en un doctorado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
a tiempo completo
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
a tiempo parcial
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
a distancia
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
un curso académico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
¿Cómo es el sistema _____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
de créditos
Arviointitapa
arvosana
de notas
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
¿Hay ______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
clases teóricas
Kurssin tyyppi
seminaareja
seminarios
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
tutorías
Kurssin tyyppi
konferensseja
conferencias
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
¿Hay pruebas de nivel?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
¿Organizan también excursiones?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
¿Qué programas ofertan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
matrícula
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
gastos personales
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
manutención de hijos menores
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
¿Qué becas puedo solicitar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen