Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Haluaisin hakea yliopistoon.
I would like to enroll at a university.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Haluan hakea ________.
I want to apply for _____________ course.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidaatin ohjelmaan
an undergraduate
Tutkinto-ohjelman tyyppi
jatko-opintoihin
a postgraduate
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tohtorin ohjelmaan
a PhD
Tutkinto-ohjelman tyyppi
täysiaikaiseen ohjelmaan
a full-time
Tutkinto-ohjelman tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
a part-time
Tutkinto-ohjelman tyyppi
verkossa käytävään ohjelmaan
an online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
I would like to study at your university for ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
lukukauden
a semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
lukuvuoden
an academic year
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
What are the work restrictions for students?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
What are the entry requirements of the university?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Are you going to send me a formal offer?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Does the university guarantee accommodation as well?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Does the course involve an internship as well?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
How can I track the progress of my application?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
What are the [language] language requirements?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Miten _______ -järjestelmä toimii?
What is the ____________ system like?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
opintopiste
credit
Arviointitapa
arvosana
marking
Arviointitapa
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Minkälainen opetustyyli teillä on?
What is the teaching style like?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Onko teillä ________?
Are there _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
luentoja
lectures
Kurssin tyyppi
seminaareja
seminars
Kurssin tyyppi
pienryhmäopetusta
tutorials
Kurssin tyyppi
konferensseja
conferences
Kurssin tyyppi
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
What courses are offered by summer schools?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Koska tentit ovat?
When are the exams held?
Kysyt, koska tentit ovat
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Where can I find information about all the courses available?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Is there a university sports center?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
How can I join student societies?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
What are the estimated living costs in [city]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
What languages can I study at your school?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Is there a placement test to assess my level?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Do you have a detailed description of the course?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
What is the maximum number of students in a class?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
What facilities are there in your school?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Do you also arrange excursions?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
What programs do you offer?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
I am here to inquire about funding opportunities.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Which bodies can fund my studies?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
I need financial help for ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
lukukausimaksut
tuition fees
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
elinkustannukseni
my living expenses
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
lastenhoito
childcare
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Millaisia stipendejä on saatavilla?
What kinds of scholarships are available?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Where can I get a certificate of equivalency?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen