Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
Grundkurs
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Aufbaukurs
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Doktorandenkurs
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Vollzeitkurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Teilzeitkurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
ein Semester
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ein Studienjahr
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Wie funktioniert das__________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
Kreditsystem
opintopiste
Arviointitapa
Benotungssystem
arvosana
Arviointitapa
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Gibt es_____________?
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
Vorlesungen
luentoja
Kurssin tyyppi
Seminare
seminaareja
Kurssin tyyppi
Tutorien
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
Konferenzen
konferensseja
Kurssin tyyppi
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Wann finden die Prüfungen statt?
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Welche Programme bieten Sie an?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
Studiengebühren
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Lebenshaltungskosten
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kinderbetreuung
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Welche Stipendien gibt es?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen