Esperantoksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Mi volas apliki por_____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
Grundkurs
kurso por studentoj
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Aufbaukurs
kurso por postdiplomaj studentoj
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Doktorandenkurs
kurso por Ph.D.
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Vollzeitkurs
plentempa kurso
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Teilzeitkurs
parttempa kurso
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Onlinekurs
enreta kurso
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
ein Semester
semestro
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ein Studienjahr
akademia jaro
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Wie funktioniert das__________?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
Kreditsystem
de kredito
Arviointitapa
Benotungssystem
de noto
Arviointitapa
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Kiom estas la instrua stilo?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Gibt es_____________?
Ĉu estas ______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
Vorlesungen
lekcioj
Kurssin tyyppi
Seminare
seminarioj
Kurssin tyyppi
Tutorien
lerniloj
Kurssin tyyppi
Konferenzen
konferencoj
Kurssin tyyppi
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiam estas la ekzamenoj?
Kysyt, koska tentit ovat
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Ĉu estas universitata sportejo?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Welche Programme bieten Sie an?
Kio programojn vi proponas?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
Studiengebühren
instrudepagoj
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Lebenshaltungskosten
miaj vivelspezoj
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kinderbetreuung
infanzorgado
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Welche Stipendien gibt es?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen