Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidatkurs
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
avancerad kurs
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorandkurs
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
fulltidskurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
deltidskurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
en termin
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ett läsår
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Garanterar universitetet boende?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Vilka är språkkraven?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Hur fungerar _______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
poängsystemet
opintopiste
Arviointitapa
betygssättningen
arvosana
Arviointitapa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Hur är undervisningen?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Finns det _______?
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
föreläsningar
luentoja
Kurssin tyyppi
seminarier
seminaareja
Kurssin tyyppi
handledning
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
konferenser
konferensseja
Kurssin tyyppi
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
När är tentaperioderna?
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Har universitetet en idrottsanläggning?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Arrangerar skolan också utflykter?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Vilka program erbjuds?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
skolavgifter
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
mina levnadskostnader
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
barnomsorg
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Vilka typer av stipendier finns det?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen