Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Me quiero matricular _______________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidatkurs
en un grado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
avancerad kurs
en un posgrado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorandkurs
en un doctorado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
fulltidskurs
a tiempo completo
Tutkinto-ohjelman tyyppi
deltidskurs
a tiempo parcial
Tutkinto-ohjelman tyyppi
onlinekurs
a distancia
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
en termin
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ett läsår
un curso académico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Garanterar universitetet boende?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Innefattar kursen en praktikperiod?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Vilka är språkkraven?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Hur fungerar _______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
poängsystemet
de créditos
Arviointitapa
betygssättningen
de notas
Arviointitapa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Hur är undervisningen?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Finns det _______?
¿Hay ______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
föreläsningar
clases teóricas
Kurssin tyyppi
seminarier
seminarios
Kurssin tyyppi
handledning
tutorías
Kurssin tyyppi
konferenser
conferencias
Kurssin tyyppi
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Kysyt tietoa kesäkursseista
När är tentaperioderna?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kysyt, koska tentit ovat
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Har universitetet en idrottsanläggning?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
¿Hay pruebas de nivel?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Arrangerar skolan också utflykter?
¿Organizan también excursiones?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Vilka program erbjuds?
¿Qué programas ofertan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
skolavgifter
matrícula
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
mina levnadskostnader
gastos personales
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
barnomsorg
manutención de hijos menores
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Vilka typer av stipendier finns det?
¿Qué becas puedo solicitar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen