Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Je voudrais m'inscrire à _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
une formation du premier cycle
bakalářské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation du second cycle
postgraduální studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
un doctorat
doktorské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation à temps plein
prezenční studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation à temps partiel
kombinované studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation en ligne
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
une année académique
celý akademický rok
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Le logement est assuré par l'université ?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Musím jako výměnný student platit školné?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Comment fonctionne le système ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de crédits
kredity
Arviointitapa
de notation
známkování
Arviointitapa
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Y a-t-il ______ ?
Jsou tam _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
des cours magistraux
přednášky
Kurssin tyyppi
des séminaires
semináře
Kurssin tyyppi
des travaux dirigés
konsultace
Kurssin tyyppi
des conférences
konference
Kurssin tyyppi
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kdy jsou zkoušky?
Kysyt, koska tentit ovat
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Pořádáte exkurze?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Quels programmes offrez-vous ?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
les frais d'inscription
školné
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
les frais de subsistance
životní náklady
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
la garde d'enfants
péče o dítě
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Quels types de bourse sont disponibles ?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen