Kreikaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Je voudrais m'inscrire à _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
une formation du premier cycle
ένα προπτυχιακό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation du second cycle
ένα μεταπτυχιακό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
un doctorat
ένα διδακτορικό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation en ligne
εξ αποστάσεως
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
ένα εξάμηνο
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
une année académique
ένα ακαδημαϊκό έτος
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Käytetään yliopistoon haettaessa
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Le logement est assuré par l'université ?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Comment fonctionne le système ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de crédits
πόντων
Arviointitapa
de notation
βαθμολόγησης
Arviointitapa
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Y a-t-il ______ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
des cours magistraux
διαλέξεις
Kurssin tyyppi
des séminaires
σεμινάρια
Kurssin tyyppi
des travaux dirigés
προγράμματα εκμάθησης
Kurssin tyyppi
des conférences
συνέδρια
Kurssin tyyppi
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kysyt tietoa kesäkursseista
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kysyt, koska tentit ovat
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Quels programmes offrez-vous ?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
les frais d'inscription
δίδακτρα
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
les frais de subsistance
τα έξοδα διαβίωσής μου
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
la garde d'enfants
τη φροντίδα των παιδιών
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Quels types de bourse sont disponibles ?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen