Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Je voudrais m'inscrire à _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
une formation du premier cycle
een bacheloropleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation du second cycle
een postgraduaat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
un doctorat
een doctoraat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation à temps plein
een voltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation à temps partiel
een deeltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
une formation en ligne
een online cursus
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
een semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
une année académique
een academisch jaar
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Le logement est assuré par l'université ?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Comment fonctionne le système ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de crédits
creditsysteem
Arviointitapa
de notation
beoordelingssysteem
Arviointitapa
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Y a-t-il ______ ?
Zijn er _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
des cours magistraux
lezingen
Kurssin tyyppi
des séminaires
seminars
Kurssin tyyppi
des travaux dirigés
tutorials
Kurssin tyyppi
des conférences
conferenties
Kurssin tyyppi
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Wanneer worden de examens gehouden?
Kysyt, koska tentit ovat
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Organiseren jullie ook excursies?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Quels programmes offrez-vous ?
Welke programma's bieden jullie aan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
les frais d'inscription
inschrijvingsgeld
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
les frais de subsistance
kosten voor levensonderhoud
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
la garde d'enfants
kinderopvang
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Quels types de bourse sont disponibles ?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen