Saksaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
studia licencjackie
Grundkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia magisterskie
Aufbaukurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia dzienne
Vollzeitkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia przez internet
Onlinekurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
ein Semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
punktowy
Kreditsystem
Arviointitapa
oceniania
Benotungssystem
Arviointitapa
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
wykłady
Vorlesungen
Kurssin tyyppi
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Kurssin tyyppi
konsultacje
Tutorien
Kurssin tyyppi
konferencje
Konferenzen
Kurssin tyyppi
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Kysyt, koska tentit ovat
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen