Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
studia licencjackie
en un grado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia magisterskie
en un posgrado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia doktoranckie
en un doctorado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia dzienne
a tiempo completo
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia zaoczne
a tiempo parcial
Tutkinto-ohjelman tyyppi
studia przez internet
a distancia
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
cały rok akademicki
un curso académico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
punktowy
de créditos
Arviointitapa
oceniania
de notas
Arviointitapa
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
wykłady
clases teóricas
Kurssin tyyppi
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Kurssin tyyppi
konsultacje
tutorías
Kurssin tyyppi
konferencje
conferencias
Kurssin tyyppi
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kysyt, koska tentit ovat
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen