Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
graduação
bakalářské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
pós-graduação
postgraduální studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
PhD
doktorské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tempo integral
prezenční studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
meio período
kombinované studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
um semestre
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
um ano acadêmico
celý akademický rok
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Vou receber uma proposta formal?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
A universidade também oferece acomodação?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
O curso também inclui um período de estágio?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Musím jako výměnný student platit školné?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Como é o sistema de ____________?
Jaký je ____________ systém?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
crédito
kredity
Arviointitapa
notas
známkování
Arviointitapa
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Qual é o estilo de ensino?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
São _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
aulas expositivas
přednášky
Kurssin tyyppi
seminários
semináře
Kurssin tyyppi
tutoriais
konsultace
Kurssin tyyppi
conferências
konference
Kurssin tyyppi
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Quando acontecem as provas?
Kdy jsou zkoušky?
Kysyt, koska tentit ovat
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Há um complexo esportivo aqui?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Quais são as comodidades da escola?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Vocês também organizam excursões?
Pořádáte exkurze?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Quais programas vocês oferecem?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
mensalidades
školné
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
despesas de subsistência
životní náklady
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
cuidados infantis
péče o dítě
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen