Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
graduação
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
pós-graduação
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
PhD
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tempo integral
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
meio período
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
um semestre
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
um ano acadêmico
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Vou receber uma proposta formal?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
A universidade também oferece acomodação?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
O curso também inclui um período de estágio?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Como é o sistema de ____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
crédito
opintopiste
Arviointitapa
notas
arvosana
Arviointitapa
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Qual é o estilo de ensino?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
São _____________ ?
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
aulas expositivas
luentoja
Kurssin tyyppi
seminários
seminaareja
Kurssin tyyppi
tutoriais
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
conferências
konferensseja
Kurssin tyyppi
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Quando acontecem as provas?
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Há um complexo esportivo aqui?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Quais são as comodidades da escola?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Vocês também organizam excursões?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Quais programas vocês oferecem?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
mensalidades
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
despesas de subsistência
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
cuidados infantis
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen