Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
graduação
kandidatkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
pós-graduação
avancerad kurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
PhD
doktorandkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tempo integral
fulltidskurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
meio período
deltidskurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
onlinekurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
um semestre
en termin
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
um ano acadêmico
ett läsår
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Vou receber uma proposta formal?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
A universidade também oferece acomodação?
Garanterar universitetet boende?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
O curso também inclui um período de estágio?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Vilka är språkkraven?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Como é o sistema de ____________?
Hur fungerar _______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
crédito
poängsystemet
Arviointitapa
notas
betygssättningen
Arviointitapa
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Qual é o estilo de ensino?
Hur är undervisningen?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
São _____________ ?
Finns det _______?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
aulas expositivas
föreläsningar
Kurssin tyyppi
seminários
seminarier
Kurssin tyyppi
tutoriais
handledning
Kurssin tyyppi
conferências
konferenser
Kurssin tyyppi
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Quando acontecem as provas?
När är tentaperioderna?
Kysyt, koska tentit ovat
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Há um complexo esportivo aqui?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Quais são as comodidades da escola?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Vocês também organizam excursões?
Arrangerar skolan också utflykter?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Quais programas vocês oferecem?
Vilka program erbjuds?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
mensalidades
skolavgifter
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
despesas de subsistência
mina levnadskostnader
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
cuidados infantis
barnomsorg
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vilka typer av stipendier finns det?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen