Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
graduação
studia licencjackie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
pós-graduação
studia magisterskie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
PhD
studia doktoranckie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
tempo integral
studia dzienne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
meio período
studia zaoczne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
studia przez internet
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
um semestre
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
um ano acadêmico
cały rok akademicki
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Vou receber uma proposta formal?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
A universidade também oferece acomodação?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
O curso também inclui um período de estágio?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Como é o sistema de ____________?
Jak działa system ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
crédito
punktowy
Arviointitapa
notas
oceniania
Arviointitapa
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Qual é o estilo de ensino?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
São _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
aulas expositivas
wykłady
Kurssin tyyppi
seminários
ćwiczenia/seminaria
Kurssin tyyppi
tutoriais
konsultacje
Kurssin tyyppi
conferências
konferencje
Kurssin tyyppi
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Quando acontecem as provas?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kysyt, koska tentit ovat
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Há um complexo esportivo aqui?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jak liczne są grupy?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Quais são as comodidades da escola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Vocês também organizam excursões?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Quais programas vocês oferecem?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
mensalidades
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
despesas de subsistência
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
cuidados infantis
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen