Turkiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ένα προπτυχιακό
lisans seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ένα μεταπτυχιακό
lisans üstü seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ένα διδακτορικό
doktora seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
πλήρους απασχόλησης
tam zamanlı
Tutkinto-ohjelman tyyppi
μερικής απασχόλησης
yarı zamanlı
Tutkinto-ohjelman tyyppi
εξ αποστάσεως
çevrimiçi
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
ένα εξάμηνο
bir dönem
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ένα ακαδημαϊκό έτος
bir akademik yıl
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Πώς είναι το σύστημα _____________;
____________ sistemi nasıl işliyor?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
πόντων
kredi
Arviointitapa
βαθμολόγησης
notlama
Arviointitapa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Υπάρχουν _____________ ;
_____________ var mı?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
διαλέξεις
ders
Kurssin tyyppi
σεμινάρια
seminer
Kurssin tyyppi
προγράμματα εκμάθησης
uygulamalı ders
Kurssin tyyppi
συνέδρια
konferanslar
Kurssin tyyppi
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Yaz okulunda hangi dersler var?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Sınavlar ne zaman?
Kysyt, koska tentit ovat
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Üniversitede spor merkezi var mı?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Seviye belirleme sınavı var mı?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Οργανώνετε και εκδρομές;
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Hangi programları sunuyorsunuz?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
δίδακτρα
harçlar
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
τα έξοδα διαβίωσής μου
yaşam giderleri
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
τη φροντίδα των παιδιών
çocuk bakımı
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Ne tür burslar mevcut?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen