Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ένα προπτυχιακό
een bacheloropleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ένα μεταπτυχιακό
een postgraduaat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ένα διδακτορικό
een doctoraat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
πλήρους απασχόλησης
een voltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
μερικής απασχόλησης
een deeltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
εξ αποστάσεως
een online cursus
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
ένα εξάμηνο
een semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ένα ακαδημαϊκό έτος
een academisch jaar
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hoe werkt het ____________ systeem?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
πόντων
creditsysteem
Arviointitapa
βαθμολόγησης
beoordelingssysteem
Arviointitapa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Υπάρχουν _____________ ;
Zijn er _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
διαλέξεις
lezingen
Kurssin tyyppi
σεμινάρια
seminars
Kurssin tyyppi
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Kurssin tyyppi
συνέδρια
conferenties
Kurssin tyyppi
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Wanneer worden de examens gehouden?
Kysyt, koska tentit ovat
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organiseren jullie ook excursies?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Welke programma's bieden jullie aan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
δίδακτρα
inschrijvingsgeld
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
τα έξοδα διαβίωσής μου
kosten voor levensonderhoud
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
τη φροντίδα των παιδιών
kinderopvang
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen