Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Vorrei iscrivermi all'università.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
di laurea triennale
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
di laurea magistrale
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
di dottorato
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tempo pieno
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
un anno accademico
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Mi invierete una lettera di ammissione?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
L'università garantisce anche l'alloggio?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Che livello di [lingua] è richiesto?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Come funziona il sistema di __________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
crediti
opintopiste
Arviointitapa
valutazione
arvosana
Arviointitapa
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ci sono _______________?
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lezioni frontali
luentoja
Kurssin tyyppi
seminari
seminaareja
Kurssin tyyppi
esercitazioni
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
conferenze
konferensseja
Kurssin tyyppi
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Quando si svolgono gli esami?
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
C'è un centro sportivo universitario?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Qual è il costo della vita a [città]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Organizzate delle escursioni?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Che programmi offrite?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
le tasse universitarie
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
le spese di sostentamento
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
i servizi per l'infanzia
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen