Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
een bacheloropleiding
bakalářské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een postgraduaat
postgraduální studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een doctoraat
doktorské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een voltijdse opleiding
prezenční studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een deeltijdse opleiding
kombinované studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een online cursus
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
een semester
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
een academisch jaar
celý akademický rok
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Musím jako výměnný student platit školné?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jaký je ____________ systém?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
creditsysteem
kredity
Arviointitapa
beoordelingssysteem
známkování
Arviointitapa
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Zijn er _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lezingen
přednášky
Kurssin tyyppi
seminars
semináře
Kurssin tyyppi
tutorials
konsultace
Kurssin tyyppi
conferenties
konference
Kurssin tyyppi
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Wanneer worden de examens gehouden?
Kdy jsou zkoušky?
Kysyt, koska tentit ovat
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Organiseren jullie ook excursies?
Pořádáte exkurze?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Welke programma's bieden jullie aan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
inschrijvingsgeld
školné
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
kosten voor levensonderhoud
životní náklady
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
kinderopvang
péče o dítě
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen