Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
een bacheloropleiding
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een postgraduaat
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een doctoraat
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een voltijdse opleiding
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een deeltijdse opleiding
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een online cursus
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
een semester
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
een academisch jaar
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Hoe werkt het ____________ systeem?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
creditsysteem
opintopiste
Arviointitapa
beoordelingssysteem
arvosana
Arviointitapa
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Zijn er _____________ ?
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lezingen
luentoja
Kurssin tyyppi
seminars
seminaareja
Kurssin tyyppi
tutorials
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
conferenties
konferensseja
Kurssin tyyppi
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Wanneer worden de examens gehouden?
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Organiseren jullie ook excursies?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Welke programma's bieden jullie aan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
inschrijvingsgeld
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
kosten voor levensonderhoud
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
kinderopvang
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen