Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
een bacheloropleiding
本科生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een postgraduaat
研究生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een doctoraat
博士生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een voltijdse opleiding
全日制
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een deeltijdse opleiding
非全日
Tutkinto-ohjelman tyyppi
een online cursus
网上课程
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
een semester
一学期
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
een academisch jaar
一学年
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
creditsysteem
学分制
Arviointitapa
beoordelingssysteem
打分制
Arviointitapa
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lezingen
讲座
Kurssin tyyppi
seminars
研讨会
Kurssin tyyppi
tutorials
个别辅导
Kurssin tyyppi
conferenties
会议
Kurssin tyyppi
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Kysyt, koska tentit ovat
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
inschrijvingsgeld
学费
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
kinderopvang
儿童托管
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen