Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Mi volas apliki por_____________.
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kurso por studentoj
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por postdiplomaj studentoj
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por Ph.D.
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
plentempa kurso
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
parttempa kurso
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
enreta kurso
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
semestro
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
akademia jaro
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de kredito
opintopiste
Arviointitapa
de noto
arvosana
Arviointitapa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Kiom estas la instrua stilo?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ĉu estas ______________?
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lekcioj
luentoja
Kurssin tyyppi
seminarioj
seminaareja
Kurssin tyyppi
lerniloj
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
konferencoj
konferensseja
Kurssin tyyppi
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiam estas la ekzamenoj?
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Ĉu estas universitata sportejo?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Kio programojn vi proponas?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
instrudepagoj
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
miaj vivelspezoj
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
infanzorgado
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen