Saksaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Mi volas apliki por_____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kurso por studentoj
Grundkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por postdiplomaj studentoj
Aufbaukurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por Ph.D.
Doktorandenkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
plentempa kurso
Vollzeitkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
parttempa kurso
Teilzeitkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
enreta kurso
Onlinekurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
semestro
ein Semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
akademia jaro
ein Studienjahr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Wie funktioniert das__________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de kredito
Kreditsystem
Arviointitapa
de noto
Benotungssystem
Arviointitapa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Kiom estas la instrua stilo?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ĉu estas ______________?
Gibt es_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lekcioj
Vorlesungen
Kurssin tyyppi
seminarioj
Seminare
Kurssin tyyppi
lerniloj
Tutorien
Kurssin tyyppi
konferencoj
Konferenzen
Kurssin tyyppi
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiam estas la ekzamenoj?
Wann finden die Prüfungen statt?
Kysyt, koska tentit ovat
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Ĉu estas universitata sportejo?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Kio programojn vi proponas?
Welche Programme bieten Sie an?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
instrudepagoj
Studiengebühren
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
miaj vivelspezoj
Lebenshaltungskosten
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
infanzorgado
Kinderbetreuung
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welche Stipendien gibt es?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen