Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Mi volas apliki por_____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kurso por studentoj
une formation du premier cycle
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por postdiplomaj studentoj
une formation du second cycle
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por Ph.D.
un doctorat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
plentempa kurso
une formation à temps plein
Tutkinto-ohjelman tyyppi
parttempa kurso
une formation à temps partiel
Tutkinto-ohjelman tyyppi
enreta kurso
une formation en ligne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
semestro
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
akademia jaro
une année académique
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Le logement est assuré par l'université ?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Comment fonctionne le système ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de kredito
de crédits
Arviointitapa
de noto
de notation
Arviointitapa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Kiom estas la instrua stilo?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ĉu estas ______________?
Y a-t-il ______ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lekcioj
des cours magistraux
Kurssin tyyppi
seminarioj
des séminaires
Kurssin tyyppi
lerniloj
des travaux dirigés
Kurssin tyyppi
konferencoj
des conférences
Kurssin tyyppi
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiam estas la ekzamenoj?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kysyt, koska tentit ovat
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Ĉu estas universitata sportejo?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Kio programojn vi proponas?
Quels programmes offrez-vous ?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
instrudepagoj
les frais d'inscription
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
miaj vivelspezoj
les frais de subsistance
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
infanzorgado
la garde d'enfants
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen