Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
我想要进入大学学习。
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Mi volas apliki por_____________.
我想要申请______________课程。
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kurso por studentoj
本科生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por postdiplomaj studentoj
研究生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por Ph.D.
博士生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
plentempa kurso
全日制
Tutkinto-ohjelman tyyppi
parttempa kurso
非全日
Tutkinto-ohjelman tyyppi
enreta kurso
网上课程
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
semestro
一学期
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
akademia jaro
一学年
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
请问学生工作有什么限制?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
我需要提供材料原件还是复印件?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
请问该所大学的入学要求是什么?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
请问大学能保证我的住宿吗?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
课程内容涵盖实习吗?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
对【语言】的要求是什么?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de kredito
学分制
Arviointitapa
de noto
打分制
Arviointitapa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Kiom estas la instrua stilo?
这里的教学风格是什么样的?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ĉu estas ______________?
这里有_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lekcioj
讲座
Kurssin tyyppi
seminarioj
研讨会
Kurssin tyyppi
lerniloj
个别辅导
Kurssin tyyppi
konferencoj
会议
Kurssin tyyppi
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
暑期学校提供哪些课程呢?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiam estas la ekzamenoj?
考试何时举行?
Kysyt, koska tentit ovat
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Ĉu estas universitata sportejo?
大学里有体育馆吗?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
我如何加入学生组织?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
我在这里可以学习什么语言?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
有没有水平测试来评估我的水平?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
您有课程的详细介绍吗?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
一个班级里最多有多少个学生?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
贵校都有哪些设施?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
请问你们安排郊游吗?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Kio programojn vi proponas?
你们提供哪些项目呢?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
我想了解关于助学金的信息。
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
有哪些组织可以资助我的学习?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
instrudepagoj
学费
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
miaj vivelspezoj
生活费用
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
infanzorgado
儿童托管
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
请问有哪些奖学金?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen