Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Vorrei iscrivermi all'università.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Mi volas apliki por_____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kurso por studentoj
di laurea triennale
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por postdiplomaj studentoj
di laurea magistrale
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por Ph.D.
di dottorato
Tutkinto-ohjelman tyyppi
plentempa kurso
a tempo pieno
Tutkinto-ohjelman tyyppi
parttempa kurso
part-time
Tutkinto-ohjelman tyyppi
enreta kurso
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
semestro
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
akademia jaro
un anno accademico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Come funziona il sistema di __________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de kredito
crediti
Arviointitapa
de noto
valutazione
Arviointitapa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Kiom estas la instrua stilo?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ĉu estas ______________?
Ci sono _______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lekcioj
lezioni frontali
Kurssin tyyppi
seminarioj
seminari
Kurssin tyyppi
lerniloj
esercitazioni
Kurssin tyyppi
konferencoj
conferenze
Kurssin tyyppi
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando si svolgono gli esami?
Kysyt, koska tentit ovat
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Ĉu estas universitata sportejo?
C'è un centro sportivo universitario?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organizzate delle escursioni?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Kio programojn vi proponas?
Che programmi offrite?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
instrudepagoj
le tasse universitarie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
miaj vivelspezoj
le spese di sostentamento
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
infanzorgado
i servizi per l'infanzia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen