Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Mi volas apliki por_____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kurso por studentoj
een bacheloropleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por postdiplomaj studentoj
een postgraduaat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kurso por Ph.D.
een doctoraat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
plentempa kurso
een voltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
parttempa kurso
een deeltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
enreta kurso
een online cursus
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
semestro
een semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
akademia jaro
een academisch jaar
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de kredito
creditsysteem
Arviointitapa
de noto
beoordelingssysteem
Arviointitapa
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Kiom estas la instrua stilo?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Ĉu estas ______________?
Zijn er _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lekcioj
lezingen
Kurssin tyyppi
seminarioj
seminars
Kurssin tyyppi
lerniloj
tutorials
Kurssin tyyppi
konferencoj
conferenties
Kurssin tyyppi
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kiam estas la ekzamenoj?
Wanneer worden de examens gehouden?
Kysyt, koska tentit ovat
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Ĉu estas universitata sportejo?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organiseren jullie ook excursies?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Kio programojn vi proponas?
Welke programma's bieden jullie aan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
instrudepagoj
inschrijvingsgeld
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
miaj vivelspezoj
kosten voor levensonderhoud
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
infanzorgado
kinderopvang
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen