Unkariksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Me gustaría matricularme en la universidad.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Me quiero matricular _______________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
en un grado
alapképzés
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un posgrado
mesterképzés
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un doctorado
PhD
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo completo
nappali tagozatos
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo parcial
részidős
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a distancia
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
egy szemeszter
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
un curso académico
egy év
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Käytetään yliopistoon haettaessa
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Az egyetem biztosít szállást is?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
¿Cómo es el sistema _____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de créditos
kredit
Arviointitapa
de notas
osztályzási
Arviointitapa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Milyen a tanítás stílusa?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
¿Hay ______________?
Vannak_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
clases teóricas
előadások
Kurssin tyyppi
seminarios
szemináriumok
Kurssin tyyppi
tutorías
oktatói órák
Kurssin tyyppi
conferencias
konferenciák
Kurssin tyyppi
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Kysyt tietoa kesäkursseista
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Mikor vannak a vizsgák?
Kysyt, koska tentit ovat
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Van az egyetemen sportközpont?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
¿Hay pruebas de nivel?
Van szintfelmérő teszt?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
¿Organizan también excursiones?
Kirándulásokat is szerveznek?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
¿Qué programas ofertan?
Milyen programokat nyújtanak?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Necesito ayuda financiera para ______________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
matrícula
tandíj
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
gastos personales
megélhetési költségek
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
manutención de hijos menores
gyermekellátás
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
¿Qué becas puedo solicitar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen