Turkiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Me gustaría matricularme en la universidad.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Me quiero matricular _______________.
_____________ ders almak istiyorum.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
en un grado
lisans seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un posgrado
lisans üstü seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un doctorado
doktora seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo completo
tam zamanlı
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo parcial
yarı zamanlı
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a distancia
çevrimiçi
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
bir dönem
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
un curso académico
bir akademik yıl
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Käytetään yliopistoon haettaessa
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
¿Cómo es el sistema _____________?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de créditos
kredi
Arviointitapa
de notas
notlama
Arviointitapa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
¿Hay ______________?
_____________ var mı?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
clases teóricas
ders
Kurssin tyyppi
seminarios
seminer
Kurssin tyyppi
tutorías
uygulamalı ders
Kurssin tyyppi
conferencias
konferanslar
Kurssin tyyppi
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Kysyt tietoa kesäkursseista
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Sınavlar ne zaman?
Kysyt, koska tentit ovat
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
¿Hay pruebas de nivel?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
¿Organizan también excursiones?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
¿Qué programas ofertan?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Necesito ayuda financiera para ______________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
matrícula
harçlar
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
gastos personales
yaşam giderleri
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
manutención de hijos menores
çocuk bakımı
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
¿Qué becas puedo solicitar?
Ne tür burslar mevcut?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen