Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Me gustaría matricularme en la universidad.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Me quiero matricular _______________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
en un grado
kandidatkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un posgrado
avancerad kurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un doctorado
doktorandkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo completo
fulltidskurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo parcial
deltidskurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a distancia
onlinekurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
en termin
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
un curso académico
ett läsår
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Käytetään yliopistoon haettaessa
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garanterar universitetet boende?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Vilka är språkkraven?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
¿Cómo es el sistema _____________?
Hur fungerar _______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de créditos
poängsystemet
Arviointitapa
de notas
betygssättningen
Arviointitapa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Hur är undervisningen?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
¿Hay ______________?
Finns det _______?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
clases teóricas
föreläsningar
Kurssin tyyppi
seminarios
seminarier
Kurssin tyyppi
tutorías
handledning
Kurssin tyyppi
conferencias
konferenser
Kurssin tyyppi
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
När är tentaperioderna?
Kysyt, koska tentit ovat
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
¿Hay pruebas de nivel?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
¿Organizan también excursiones?
Arrangerar skolan också utflykter?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
¿Qué programas ofertan?
Vilka program erbjuds?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Necesito ayuda financiera para ______________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
matrícula
skolavgifter
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
gastos personales
mina levnadskostnader
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
manutención de hijos menores
barnomsorg
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
¿Qué becas puedo solicitar?
Vilka typer av stipendier finns det?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen