Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Me gustaría matricularme en la universidad.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Me quiero matricular _______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
en un grado
studia licencjackie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un posgrado
studia magisterskie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un doctorado
studia doktoranckie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo completo
studia dzienne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo parcial
studia zaoczne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a distancia
studia przez internet
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
un curso académico
cały rok akademicki
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Käytetään yliopistoon haettaessa
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
¿Cómo es el sistema _____________?
Jak działa system ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de créditos
punktowy
Arviointitapa
de notas
oceniania
Arviointitapa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
¿Hay ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
clases teóricas
wykłady
Kurssin tyyppi
seminarios
ćwiczenia/seminaria
Kurssin tyyppi
tutorías
konsultacje
Kurssin tyyppi
conferencias
konferencje
Kurssin tyyppi
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kysyt tietoa kesäkursseista
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kysyt, koska tentit ovat
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
¿Hay pruebas de nivel?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jak liczne są grupy?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
¿Organizan también excursiones?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
¿Qué programas ofertan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Necesito ayuda financiera para ______________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
matrícula
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
gastos personales
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
manutención de hijos menores
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
¿Qué becas puedo solicitar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen