Kreikaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Me gustaría matricularme en la universidad.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Me quiero matricular _______________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
en un grado
ένα προπτυχιακό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un posgrado
ένα μεταπτυχιακό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un doctorado
ένα διδακτορικό
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a distancia
εξ αποστάσεως
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
ένα εξάμηνο
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
un curso académico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Käytetään yliopistoon haettaessa
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
¿Cómo es el sistema _____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de créditos
πόντων
Arviointitapa
de notas
βαθμολόγησης
Arviointitapa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
¿Hay ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
clases teóricas
διαλέξεις
Kurssin tyyppi
seminarios
σεμινάρια
Kurssin tyyppi
tutorías
προγράμματα εκμάθησης
Kurssin tyyppi
conferencias
συνέδρια
Kurssin tyyppi
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kysyt tietoa kesäkursseista
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kysyt, koska tentit ovat
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
¿Hay pruebas de nivel?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
¿Organizan también excursiones?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
¿Qué programas ofertan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Necesito ayuda financiera para ______________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
matrícula
δίδακτρα
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
gastos personales
τα έξοδα διαβίωσής μου
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
manutención de hijos menores
τη φροντίδα των παιδιών
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
¿Qué becas puedo solicitar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen