Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Me quiero matricular _______________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
en un grado
een bacheloropleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un posgrado
een postgraduaat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
en un doctorado
een doctoraat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo completo
een voltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a tiempo parcial
een deeltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a distancia
een online cursus
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
un semestre
een semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
un curso académico
een academisch jaar
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Käytetään yliopistoon haettaessa
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
¿Cómo es el sistema _____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
de créditos
creditsysteem
Arviointitapa
de notas
beoordelingssysteem
Arviointitapa
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
¿Hay ______________?
Zijn er _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
clases teóricas
lezingen
Kurssin tyyppi
seminarios
seminars
Kurssin tyyppi
tutorías
tutorials
Kurssin tyyppi
conferencias
conferenties
Kurssin tyyppi
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Wanneer worden de examens gehouden?
Kysyt, koska tentit ovat
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
¿Hay pruebas de nivel?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
¿Organizan también excursiones?
Organiseren jullie ook excursies?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
¿Qué programas ofertan?
Welke programma's bieden jullie aan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
matrícula
inschrijvingsgeld
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
gastos personales
kosten voor levensonderhoud
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
manutención de hijos menores
kinderopvang
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
¿Qué becas puedo solicitar?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen