Vietnamiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

I would like to enroll at a university.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
I want to apply for _____________ course.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
an undergraduate
đại học
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a postgraduate
thạc sỹ
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a PhD
tiến sĩ
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a full-time
toàn thời gian
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a part-time
bán thời gian
Tutkinto-ohjelman tyyppi
an online
trực tuyến
Tutkinto-ohjelman tyyppi
I would like to study at your university for ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
a semester
một kì
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
an academic year
một năm học
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
What are the work restrictions for students?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
What are the entry requirements of the university?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Are you going to send me a formal offer?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Does the university guarantee accommodation as well?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Does the course involve an internship as well?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
How can I track the progress of my application?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
What are the [language] language requirements?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
What is the ____________ system like?
Hệ thống _________ như thế nào?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
credit
tín chỉ
Arviointitapa
marking
chấm điểm
Arviointitapa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
What is the teaching style like?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Are there _____________ ?
Có_________ hay không?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lectures
bài giảng
Kurssin tyyppi
seminars
hội thảo
Kurssin tyyppi
tutorials
hướng dẫn riêng
Kurssin tyyppi
conferences
hội nghị
Kurssin tyyppi
What courses are offered by summer schools?
Có những khóa học mùa hè nào?
Kysyt tietoa kesäkursseista
When are the exams held?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Kysyt, koska tentit ovat
Where can I find information about all the courses available?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Is there a university sports center?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
How can I join student societies?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
What are the estimated living costs in [city]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

What languages can I study at your school?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is there a placement test to assess my level?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Do you have a detailed description of the course?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
What is the maximum number of students in a class?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
What facilities are there in your school?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Do you also arrange excursions?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
What programs do you offer?
Có những chương trình nào?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

I am here to inquire about funding opportunities.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Which bodies can fund my studies?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
I need financial help for ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
tuition fees
học phí
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
my living expenses
chi phí sinh hoạt
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
childcare
chăm sóc trẻ em
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
What kinds of scholarships are available?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Where can I get a certificate of equivalency?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen