Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
an undergraduate
bakalářské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a postgraduate
postgraduální studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a PhD
doktorské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a full-time
prezenční studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a part-time
kombinované studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
an online
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
a semester
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
an academic year
celý akademický rok
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
credit
kredity
Arviointitapa
marking
známkování
Arviointitapa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lectures
přednášky
Kurssin tyyppi
seminars
semináře
Kurssin tyyppi
tutorials
konsultace
Kurssin tyyppi
conferences
konference
Kurssin tyyppi
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kysyt tietoa kesäkursseista
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Kysyt, koska tentit ovat
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
tuition fees
školné
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
my living expenses
životní náklady
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
childcare
péče o dítě
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen