Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

I would like to enroll at a university.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
I want to apply for _____________ course.
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
an undergraduate
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a postgraduate
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a PhD
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a full-time
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
an online
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
I would like to study at your university for ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
a semester
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
an academic year
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
What are the work restrictions for students?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
What are the entry requirements of the university?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Are you going to send me a formal offer?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Does the university guarantee accommodation as well?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Does the course involve an internship as well?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
How can I track the progress of my application?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
What are the [language] language requirements?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
What is the ____________ system like?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
credit
opintopiste
Arviointitapa
marking
arvosana
Arviointitapa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
What is the teaching style like?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Are there _____________ ?
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lectures
luentoja
Kurssin tyyppi
seminars
seminaareja
Kurssin tyyppi
tutorials
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
conferences
konferensseja
Kurssin tyyppi
What courses are offered by summer schools?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
When are the exams held?
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Where can I find information about all the courses available?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Is there a university sports center?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
How can I join student societies?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
What are the estimated living costs in [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

What languages can I study at your school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is there a placement test to assess my level?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Do you have a detailed description of the course?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
What is the maximum number of students in a class?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
What facilities are there in your school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Do you also arrange excursions?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
What programs do you offer?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

I am here to inquire about funding opportunities.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Which bodies can fund my studies?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
I need financial help for ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
tuition fees
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
my living expenses
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
childcare
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
What kinds of scholarships are available?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Where can I get a certificate of equivalency?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen