Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

I would like to enroll at a university.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
I want to apply for _____________ course.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
an undergraduate
kandidatkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a postgraduate
avancerad kurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a PhD
doktorandkurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a full-time
fulltidskurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
a part-time
deltidskurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
an online
onlinekurs
Tutkinto-ohjelman tyyppi
I would like to study at your university for ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
a semester
en termin
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
an academic year
ett läsår
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
What are the work restrictions for students?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
What are the entry requirements of the university?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Are you going to send me a formal offer?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterar universitetet boende?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Does the course involve an internship as well?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
How can I track the progress of my application?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
What are the [language] language requirements?
Vilka är språkkraven?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
What is the ____________ system like?
Hur fungerar _______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
credit
poängsystemet
Arviointitapa
marking
betygssättningen
Arviointitapa
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
What is the teaching style like?
Hur är undervisningen?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Are there _____________ ?
Finns det _______?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
lectures
föreläsningar
Kurssin tyyppi
seminars
seminarier
Kurssin tyyppi
tutorials
handledning
Kurssin tyyppi
conferences
konferenser
Kurssin tyyppi
What courses are offered by summer schools?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
When are the exams held?
När är tentaperioderna?
Kysyt, koska tentit ovat
Where can I find information about all the courses available?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Is there a university sports center?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
How can I join student societies?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
What are the estimated living costs in [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

What languages can I study at your school?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Is there a placement test to assess my level?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Do you have a detailed description of the course?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
What is the maximum number of students in a class?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
What facilities are there in your school?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Do you also arrange excursions?
Arrangerar skolan också utflykter?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
What programs do you offer?
Vilka program erbjuds?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

I am here to inquire about funding opportunities.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Which bodies can fund my studies?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
I need financial help for ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
tuition fees
skolavgifter
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
my living expenses
mina levnadskostnader
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
childcare
barnomsorg
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
What kinds of scholarships are available?
Vilka typer av stipendier finns det?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Where can I get a certificate of equivalency?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen