Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Kysyt jonkun nimeä
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Kysyt, missä joku asuu
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Kysyt jonkun osoitetta
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
холост
svobodný/á
Siviilisääty
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Siviilisääty
Разведен/а
odděleni
Siviilisääty
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Siviilisääty
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Siviilisääty
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Siviilisääty
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Siviilisääty
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Siviilisääty
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Siviilisääty
У вас есть дети?
Máte děti?
Kysyt, onko jollain lapsia
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Лечение зубов
Zubní ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Теоретический тест
Teoretický test
Kokeen tyyppi
Тест на вождение
Praktický test
Kokeen tyyppi
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
адрес
adresu
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
имя
jméno
Mitä haluat muuttaa?
фотография
fotografii
Mitä haluat muuttaa?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
потеряно
ztracený
Ajokorttiongelma
украдено
ukradený
Ajokorttiongelma
повреждено
zničený
Ajokorttiongelma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden