Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Где я могу найти форму для ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Когда был выдан ваш документ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Где был выдан ваш [документ] ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Когда истекает срок вашего паспорта?
När går din legitimation ut?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Мой [документ] украли.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Я заполняю это заявление от лица______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Информация конфиденциальна.
Denna information är konfidentiell.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Как вас зовут?
Vad heter du?
Kysyt jonkun nimeä
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Где вы живете?
Var bor du?
Kysyt, missä joku asuu
Каков ваш адрес?
Vad är din adress?
Kysyt jonkun osoitetta
Какое у вас гражданство?
Vilken nationalitet tillhör du?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Когда вы въехали в страну?
När anlände du till [landet]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan du visa mig din legitimation?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Мое семейное положение -_______.
Min civilstatus är __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
холост
singel
Siviilisääty
Женат/замужем
gift
Siviilisääty
Разведен/а
separerad
Siviilisääty
Разведен/а
skild
Siviilisääty
в сожительстве
sambo
Siviilisääty
в гражданском браке
i ett partnerskap
Siviilisääty
Не женатая пара
ogift par
Siviilisääty
в домашнем партнерстве
i ett partnerskap
Siviilisääty
вдовец/вдова
änka
Siviilisääty
У вас есть дети?
Har du barn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Какие документы мне нужно принести?
Vilka dokument ska jag ta med?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Мне нужно платить за регистрацию?
Kostar det något att registrera sig?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jag vill registrera min bostad.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Что покрывает медицинская страховка?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Больничные платы
Patientavgifter
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Платы специалистам
Specialistkostnader
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Диагностические проверки
Diagnostiska prov
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Хирургические процедуры
Kirurgiska ingrepp
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Лечение зубов
Tandbehandlingar
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Офтальмологическое лечение
Ögonbehandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Varför begär du ett inresevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Как я могу продлить мою визу?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Почему мое заявление на визу отклонено?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Мне нужно менять номер своей машины?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Мои водительские права здесь действуют?
Är mitt körkort giltigt här?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Теоретический тест
teoriprov
Kokeen tyyppi
Тест на вождение
uppkörning
Kokeen tyyppi
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
адрес
adressen
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
имя
namnet
Mitä haluat muuttaa?
фотография
bilden
Mitä haluat muuttaa?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
потеряно
borttappat
Ajokorttiongelma
украдено
stulet
Ajokorttiongelma
повреждено
förstört
Ajokorttiongelma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
У меня нет судимостей
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden