Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Где я могу найти форму для ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Когда был выдан ваш документ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Где был выдан ваш [документ] ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Мой [документ] украли.
Mijn [document] werd gestolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Я заполняю это заявление от лица______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Информация конфиденциальна.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Как вас зовут?
Wat is uw naam?
Kysyt jonkun nimeä
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Где вы живете?
Waar woont u?
Kysyt, missä joku asuu
Каков ваш адрес?
Wat is uw adres?
Kysyt jonkun osoitetta
Какое у вас гражданство?
Wat is uw nationaliteit?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Когда вы въехали в страну?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Мое семейное положение -_______.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
холост
alleenstaand
Siviilisääty
Женат/замужем
gehuwd
Siviilisääty
Разведен/а
uit elkaar
Siviilisääty
Разведен/а
gescheiden
Siviilisääty
в сожительстве
samenwonend
Siviilisääty
в гражданском браке
geregistreerd partnerschap
Siviilisääty
Не женатая пара
ongetrouwde partners
Siviilisääty
в домашнем партнерстве
in een relatie
Siviilisääty
вдовец/вдова
verweduwd
Siviilisääty
У вас есть дети?
Heeft u kinderen?
Kysyt, onko jollain lapsia
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Какие документы мне нужно принести?
Welke documenten moet ik meenemen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Мне нужно платить за регистрацию?
Zijn er registratiekosten?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Мне нужна частная медицинская страховка?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Что покрывает медицинская страховка?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Больничные платы
Ziekenhuiskosten
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Платы специалистам
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Диагностические проверки
Diagnostische toets
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Хирургические процедуры
Chirurgische ingrepen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Психиатрическое лечение
Psychiatrische behandeling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Лечение зубов
Tandheelkundige behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Офтальмологическое лечение
Oogzorg behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Waarom vraagt u een visum aan?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Как я могу продлить мою визу?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Почему мое заявление на визу отклонено?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Мне нужно менять номер своей машины?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Мои водительские права здесь действуют?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Теоретический тест
theoretische test
Kokeen tyyppi
Тест на вождение
rijexamen
Kokeen tyyppi
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
адрес
mijn adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
имя
mijn naam
Mitä haluat muuttaa?
фотография
mijn foto
Mitä haluat muuttaa?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
потеряно
verloren
Ajokorttiongelma
украдено
gestolen
Ajokorttiongelma
повреждено
beschadigd
Ajokorttiongelma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
У меня нет судимостей
Ik heb een blanco strafblad.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden