Tanskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Kysyt jonkun nimeä
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Kysyt, missä joku asuu
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Kysyt jonkun osoitetta
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
svobodný/á
single
Siviilisääty
ženatý/vdaná
gift
Siviilisääty
odděleni
separeret
Siviilisääty
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Siviilisääty
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Siviilisääty
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Siviilisääty
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Siviilisääty
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Siviilisääty
vdovec/vdova
enke
Siviilisääty
Máte děti?
Har du børn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostické testy
Diagnosetests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
Teoretický test
teoritest
Kokeen tyyppi
Praktický test
køreprøve
Kokeen tyyppi
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adresu
adressen
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
jméno
navnet
Mitä haluat muuttaa?
fotografii
billedet
Mitä haluat muuttaa?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
ztracený
mistet
Ajokorttiongelma
ukradený
stjålet
Ajokorttiongelma
zničený
beskadiget
Ajokorttiongelma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden